FAQs Complain Problems

समचार

सूचना तथा समाचार

Post date

सूचना/पत्र ।

Friday, July 23, 2021 - 13:37

सर्वोच्च आदालत, न्यायमा पहुँच आयोगद्धारा लक्षितवर्गको अधिकारसम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तिका ।

Sunday, July 18, 2021 - 16:01

प्रेस विज्ञप्ति

Wednesday, June 23, 2021 - 13:52

फरफारक तथा भूक्तानी सम्बन्धमा ।

Friday, June 18, 2021 - 13:06

जानकारी सम्बन्धमा।

Tuesday, June 8, 2021 - 17:11

गणेशपुर आयुर्वेद औषधालयद्धारा नि-शुल्क रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने आयुर्वेद औषधि वितरण ।

Wednesday, May 26, 2021 - 10:23

परीक्षा कार्यक्रम स्थगन सम्बन्धमा ।

Tuesday, May 18, 2021 - 17:49

जानकारी सम्बन्धमा।

Tuesday, May 18, 2021 - 15:08

COVID-19 Positive भई संक्रमण भएका बिरामीलाई इम्युनिटी पावर बढाउन गणेशपुर आयुर्वेद औषधालयद्धारा नि-शुल्क औषधीहरु वितरण गरिरहेको हुदा आवश्यक हुनेले यस विजयनगर गाउँपालिकाको आर्युर्वेद शाखाबाट लाभ लिनु हुन सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

Friday, May 14, 2021 - 14:05

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना ।

Monday, May 3, 2021 - 17:19

Pages