FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date

कृषक समुह मार्फत धान पकेटहरुलाई निरन्तरता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, March 29, 2023 - 12:18

बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना ।

Wednesday, March 29, 2023 - 11:33

राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, March 21, 2023 - 15:04

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Monday, March 20, 2023 - 12:30

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको (Short List) प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

Wednesday, March 15, 2023 - 17:02

बिद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

Monday, March 13, 2023 - 11:49

पशु सेवा शाखाबाट आ.व. मा संचालन हुने कार्यक्रममा आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

Sunday, March 12, 2023 - 17:17

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।

Thursday, March 2, 2023 - 20:58

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, March 1, 2023 - 16:57

जानकारी सम्बन्धमा ।

Wednesday, February 8, 2023 - 14:28

Pages