FAQs Complain Problems

समचार

सूचना तथा समाचार

Post date

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

Friday, January 7, 2022 - 16:52

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्धारा खम आर्यहरुको थर सूचीकरण गरिएको छ ।

Thursday, January 6, 2022 - 10:35

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालनमा सहभागी हुन प्रस्ताव आहवान सूचना ।

Monday, January 3, 2022 - 13:08

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालनमा सहभागी हुन प्रस्ताव आहवान सूचना ।

Monday, January 3, 2022 - 12:08

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रद्धारा प्रस्ताव आह्रानको सूचना ।

Thursday, December 23, 2021 - 13:06

दावि विरोध पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।।।

Sunday, December 5, 2021 - 16:24

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

Thursday, December 2, 2021 - 15:38

रोभिङ अ.न.मी. पदका लागि सेवा करारमा लिने सम्वन्धि सूचना ।

Wednesday, October 27, 2021 - 12:10

अ.न.मी. तथा अ.हे.व. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Friday, September 24, 2021 - 14:44

लेखापरीक्षक सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, September 23, 2021 - 18:16

Pages