FAQs Complain Problems

समचार

सूचना तथा समाचार

Post date

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना ।

Monday, May 3, 2021 - 17:19

विजयनगर गाउँपालिकाद्धारा जारी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Monday, May 3, 2021 - 16:05

विजयनगर गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन समिति मिति २०७८।०१।१३ गते बसको बैठकमा भएका निर्णयहरु ।

Tuesday, April 27, 2021 - 15:05

राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।

Sunday, April 25, 2021 - 15:39

महिला उद्यमशीलता विकास वित्तीय पहुँच टेवा र प्रविधि सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।

Sunday, April 25, 2021 - 15:35

विजयनगर गाउँपालिकाद्धारा जारी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Thursday, April 22, 2021 - 16:53

सूचना । सूचना । । सूचना । । ।

Friday, April 16, 2021 - 12:54

फलफूल दशक अन्तर्गत आँप विरुवा रोपण अभियान सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

Friday, April 16, 2021 - 12:53

साना कृषि औजार तथा यन्त्र अपकरण अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

Friday, April 16, 2021 - 12:51

प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, April 15, 2021 - 15:47

Pages