FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date

माछाको भुरा माग सम्बन्धि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Wednesday, May 22, 2024 - 17:11

ग र घ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आय आर्जनमूलक सहयोग कार्यक्रमको सूचना ।

Tuesday, April 9, 2024 - 13:58

भेडा,बाख्रामा पि.पि.आर,खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, March 19, 2024 - 16:23

बर्षे घाँस टियोसेन्टि/सुडान बीउ माग संकलन सम्बन्धि सूचना ।

Thursday, March 7, 2024 - 15:58

स्थानीय विदा सम्बन्धि सूचना ।

Monday, February 26, 2024 - 16:38

ठेक्का तोड्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Thursday, February 22, 2024 - 10:55

बैद्य पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, January 24, 2024 - 13:32

बैद्य पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रम (Short List) प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

Wednesday, January 10, 2024 - 13:34

दररेट उपलब्ध गराईदिने बारेको सूचना ।

Friday, January 5, 2024 - 14:57

भ्याक्सिनेटर आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

Friday, December 29, 2023 - 12:40

Pages