FAQs Complain Problems

समचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

10/NCB/Works/BRM/2080-81 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 04/12/2024 - 13:15

9/NCB/Works/BRM/2080-81 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 04/12/2024 - 13:13

Invitation for Online Bids

८०/८१ 04/11/2024 - 15:04

Bid Cancellation Notice

८०/८१ 03/18/2024 - 19:25

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 03/12/2024 - 17:49

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।

८०/८१ 02/27/2024 - 13:28

Invitation for Online Bids

८०/८१ 02/18/2024 - 12:03

नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा संकलन गरी विक्री गर्न ईच्छुक व्यवसायी सूचीकृत हुने संसोधित सूचना ।

८०/८१ 02/06/2024 - 18:38

दुंगा गिट्टी बालुवा दहत्तर बहत्तर आदि विक्री कर संकलन गर्ने विद्युतिय बोलपत्र आवहानको दोस्रो पटक प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 12/24/2023 - 16:30

06/NCB/WORKS/BRM/2080-81 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

८०/८१ 12/19/2023 - 12:00

Pages