FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दुंगा गिट्टी बालुवा दहत्तर बहत्तर आदि विक्री कर संकलन गर्ने विद्युतिय बोलपत्र आवहानको दोस्रो पटक प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 12/24/2023 - 16:30

06/NCB/WORKS/BRM/2080-81 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

८०/८१ 12/19/2023 - 12:00

05/NCB/WORKS/BRM/2080-81 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

८०/८१ 12/19/2023 - 11:59

04/NCB/WORKS/BRM/2080-81 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

८०/८१ 12/19/2023 - 11:58

03/NCB/WORKS/BRM/2080-81 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

८०/८१ 12/19/2023 - 11:57

02/NCB/WORKS/BRM/2080-81 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

८०/८१ 12/19/2023 - 11:53

01/NCB/WORKS/BRM/2080-81 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

८०/८१ 12/19/2023 - 11:52

नदिजन्य पदार्थको व्याबस्थापन बारेको सूचना ।

८०/८१ 11/10/2023 - 12:58

ठेक्का संशाेधन सम्बन्धमा ।

८०/८१ 11/10/2023 - 12:57

Invitation for Online Bids

८०/८१ 10/20/2023 - 12:28

Pages