FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
गोविन्द भट्टराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा milan_bindu58@yahoo.com 9857014869
रविन्द्र प्रसाद चौधरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत rabin_pd45@yahoo.com 9857014869
राम सेवक त्रिपाठी पशु बिकास अधिकृत पशु सेवा शाखा 9847211577
मगनीराम चौधरी कृषि प्रविधिक कृषि शाखा प्रमुख 9857055883
राहुल राज पाण्डेय इन्जिनियर पूर्वधार विकास तथा भवन नियमन शाखा 9844536767
लक्ष्मण भट्टराई लेखा अधिकृत 9857063203
प्रदीप कुमार चौधरी इन्जिनियर पूर्वधार विकास तथा भवन नियमन शाखा pardeep741223@gmail.com ९८४७३०४५४७
शारदा शर्मा स.म.वि.निरिक्षक ९८४७०४०४८१
कमल प्रसाद अर्याल ९८४७०४०४८१
गोविन्द अधिकारी लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ac.bijaynagarmun@gmail.com 9857066643
कृष्ण प्रसाद शर्मा ९८५७०५२०४०
मोहम्मद बक्स हवाई कृषि प्रविधिक 9847052130
राम प्रसाद अधिकारी ९८५७०५०३०९
संजय चौधरी कृषि प्रविधिक कृषि सेवा शाखा 9867004601
सनत कुमार मौर्या वडा कार्यालय प्राविधिक 9815400174
राम विलास थारु सव इन्जिनियर tharurambilas84890@gmail.com 9802603690
अमृत चौधरी सव इन्जिनियर वडा कार्यालय प्राविधिक 9804439138
सरोज भुसाल सव इन्जिनियर योजना शाखा 9821592549
सुमन खड्का पशु सेवा शाखा 9869787731
मनिषा घिमिरे सामाजिक परिचालक ९८४७२९३९७२
राधिका सापकोटा स कम्प्यूटर अपरेटर राजश्वव शाखा rdksapkota@gmail.com 9857051540
धनलक्ष्मी भट्टराई ना प्रा स पशु सेवा शाखा 9816455992
राम प्रसाद खनाल खा.पा.स.टे प्राविधिक शाखा ९८५७०५१४२५
अनवर चौधरी स कम्प्यूटर अपरेटर ५ नं. वडा कार्यालय 9849602477
रघुनाथ पौडेल स कम्प्यूटर अपरेटर वडा कार्यालय 9867750320
विरमाया सुनार फिल्ड सहायक सेवा इकाई birmayas63@gmail.com 9867832356
गिर्जा बाबु थापा क्षेत्री फिल्ड सहायक सेवा इकाई nishantthapa453@gmail.com 9869868871
कृपाल चौधरी वडा कार्यालय 9811517687
यमुना घिमिरे उद्यम विकास सहजकर्ता उद्यम विकास
प्रेम कुमार पुन हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखा 9869852640