FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नीति,कार्यक्रम तथा बजेट २०८१।८२

८०/८१ 06/25/2024 - 13:47 PDF icon नीति,कार्यक्रम तथा बजेट २०८१।८२-1.pdf

विजयनगगर गाउँपालिकाको नीति,कार्यक्रम तथा बजेट २०८०।८१

८०/८१ 08/04/2023 - 12:08 PDF icon विजयनगगर गाउँपालिकाको नीति,कार्यक्रम तथा बजेट २०८०।८१.pdf

बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०८०।८१

८०/८१ 07/17/2023 - 16:09 PDF icon बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०८०।८१.pdf

बार्षिक विकास योजना आ.ब.२०७९/८०

७९-८० 01/27/2023 - 12:07 PDF icon बार्षिक विकास योजना आ.व.२०७९ 35MB.pdf

विजयनगर गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।८० को बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 07/01/2022 - 13:26 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को आय व्यय विवरण बजेट बक्तव्य २०७९.pdf

नवौँ गाउँसभाबाट पारित वार्षिक विकास योजना आ.व. २०७८।०७९

७८-७९ 09/29/2021 - 12:28 PDF icon नवौँ गाउँसभाबाट पारित वार्षिक विकास.pdf

आ. व २०७७/२०७८ को स्वीकृत कार्यक्रम योजना तथा बजेट ।

७७/७८ 06/28/2021 - 15:25 PDF icon Budget of 078-079.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७७।७८

७७/७८ 07/10/2020 - 11:52 PDF icon आय व्याय.pdf, PDF icon गा.पा, वडा तथा शाखा स्तरीय बजेट.pdf

बिभिन्न कोषमा कोष स्थापनाको लागि स्वीकृत बजेट

७५/७६ 09/24/2018 - 12:13 PDF icon बिभिन्न कोषमा कोष स्थापनाको लागि स्वीकृत बजेट.pdf

आ. व २०७५/२०७६ को स्वीकृत कार्यक्रम योजना तथा बजेट

७५/७६ 09/24/2018 - 12:02 PDF icon आ व ०७५‍.०७६ योजना, कार्यक्रम तथा बजेट.pdf

Pages