FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दोस्रो गाउँसभाको चौथो अधिवेशन गाउँसभा निर्णय

८०/८१ 03/31/2024 - 13:03 PDF icon २०८०।१०।२५ गाउँसभा निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १०

८०/८१ 03/31/2024 - 12:38

कार्यपालिका बैठक नं. ९

८०/८१ 03/31/2024 - 12:35 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं.९.pdf

कार्यपालिका बैठक नं.८

८०/८१ 03/10/2024 - 10:44 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं.८.pdf

कार्यपालिका बैठक नं.७

८०/८१ 02/20/2024 - 13:23 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ७.pdf

कार्यपालिका बैठक नं.६

८०/८१ 02/08/2024 - 10:20 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ६.pdf

कार्यपालिका बैठक नं.५

८०/८१ 01/25/2024 - 12:46 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं. ५.pdf

कार्यपालिका निर्णय नं. ४

८०/८१ 01/08/2024 - 12:10 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ३

७९-८० 12/11/2023 - 14:50 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं.३.pdf

कार्यपालिका निर्णय नं. २

८०/८१ 11/07/2023 - 15:01 PDF icon बैठक नं. २.pdf

Pages