FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक नं. १३

७८-७९ 03/27/2022 - 18:11 PDF icon SCAN0023.PDF

कार्यपालिका बैठक नं. १२

७८-७९ 02/25/2022 - 12:40 PDF icon कार्यपालिका बैठक १२.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ११

७८-७९ 02/25/2022 - 10:45 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ११.PDF

कार्यपालिका बैठक नं. १०

७८-७९ 02/09/2022 - 15:23 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. १०.PDF

कार्यपालिका बैठक नं. ९

७८-७९ 01/30/2022 - 15:00 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ९.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ८

७८-७९ 01/06/2022 - 15:06 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ८.PDF

कार्यपालिका बैठक नं. ७

७८-७९ 01/01/2022 - 15:10 PDF icon कार्यालिका बैठक नं. ७.PDF

छैठौँ कार्यपालिका निर्णय

७८-७९ 11/22/2021 - 16:58 PDF icon छैठौँ कार्यपालिका निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ५

७८-७९ 10/30/2021 - 19:25 PDF icon पाँचौ कार्यपालिका निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ४

७८-७९ 10/27/2021 - 21:04 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४.pdf

Pages