FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रथम आवधिक गाउँ पालिका विकास योजना- बालबालिकाको पाश्वचित्र तथा लगानी योजना ८०/८१ 01/03/2024 - 11:03 PDF icon Child Profile.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन¸२०६४ बमोजिम विजयनगर गाउँपालिकाको सूचना अद्यावधिक र प्रकाशन सम्बन्धि २०८० अषाढ ससान्त सम्मको विवरण ८०/८१ 08/02/2023 - 16:54 PDF icon सूचनाको हक.pdf
विजयनगर गाउँपालिकाको विपद जोखिम न्यूनिकरण स्थानीय रणनीति कार्ययोजना २०७९-०८७ ७९-८० 09/08/2022 - 17:07 PDF icon विजयनगर गाउँपालिकाको विपद जोखिम न्यूनिकरण स्थानीय कार्ययोजना २०७९-०८७.pdf
विजयनगर गाउँपालिकाको विपद संवेदनशिल सामाजिक सुरक्षा योजना २०७९ ७९-८० 09/08/2022 - 17:03 PDF icon विजयनगर गाउँपालिकाको विपद संवेदनशिल सामाजिक सुरक्षा योजना २०७९.pdf
विजयनगर गाउँपालिकाको स्थानीय मनसुन पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९ ७८-७९ 09/08/2022 - 16:32 PDF icon विजयनगर गाउँपालिकाको स्थानीय मनसुन पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९.pdf
विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९ ७९-८० 09/08/2022 - 16:28 PDF icon विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९.pdf
स्थानीय विपद तथा जलबायु उत्थानशील योजना ७८-७९ 09/08/2022 - 15:29 PDF icon स्थानीय विपद तथा जलबायु उत्थानशील योजना.pdf
संरचना तथा जनशक्तिको कार्य विविरण ७८-७९ 01/31/2022 - 11:44 PDF icon संरचना तथा जनशक्तिको कार्य विविरणको प्रति.pdf
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७८ ७८-७९ 10/21/2021 - 12:20 PDF icon संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७८.pdf