FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक नं. ७

७९-८० 03/19/2023 - 18:47 PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या ७.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ६

७९-८० 02/17/2023 - 13:37 PDF icon कार्यपालिका बैठक ६.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ५

७९-८० 01/24/2023 - 15:30 PDF icon कार्यपालिका बैठक ५.pdf

कार्यपालिका बैठक नं.४

७९-८० 12/16/2022 - 14:28 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं.४.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ३

७९-८० 10/16/2022 - 13:35 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं.३.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. २

७९-८० 09/05/2022 - 12:52 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. २.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १

७९-८० 09/05/2022 - 12:49 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं. १.pdf

एघारौँ गाउँसभाको प्रथम बैठक ।

७९-८० 09/02/2022 - 14:05 PDF icon एघारौँ गाउँसभाको प्रथम बैठक ।.PDF

कार्यपालिका बैठक नं. १५

७८-७९ 06/15/2022 - 14:27 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. १५.PDF

कार्यपालिका बैठक नं. १४

७८-७९ 05/15/2022 - 14:27 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. १४.pdf

Pages