FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक नं.७

८०/८१ 02/20/2024 - 13:23 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ७.pdf

कार्यपालिका बैठक नं.६

८०/८१ 02/08/2024 - 10:20 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ६.pdf

कार्यपालिका बैठक नं.५

८०/८१ 01/25/2024 - 12:46 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं. ५.pdf

कार्यपालिका निर्णय नं. ४

८०/८१ 01/08/2024 - 12:10 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ३

७९-८० 12/11/2023 - 14:50 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं.३.pdf

कार्यपालिका निर्णय नं. २

८०/८१ 11/07/2023 - 15:01 PDF icon बैठक नं. २.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १

८०/८१ 11/07/2023 - 15:00 PDF icon कार्यपालिका बैठक न १.pdf

कार्यपालिका निर्णय नं. १०

७९-८० 05/16/2023 - 16:08 PDF icon कार्यपालिका वैठक नं. १०.pdf

कार्यपालिका निर्णय नं. ९

७९-८० 04/24/2023 - 12:21 PDF icon कार्यपालिका निर्णय नं. ९.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ८

७९-८० 04/07/2023 - 12:23 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ८.pdf

Pages