FAQs Complain Problems

समचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक नं. १४

८०/८१ 06/12/2024 - 07:40

कार्यपालिका बैठक नं. १३

८०/८१ 06/12/2024 - 07:39 PDF icon १३ औ कार्यपालिका.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १२

८०/८१ 05/06/2024 - 11:41 PDF icon १२ औ कार्यपालिका.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ११

८०/८१ 04/18/2024 - 16:42 PDF icon ११ औ कार्यपालिका बैठक.pdf

दोस्रो गाउँसभाको चौथो अधिवेशन गाउँसभा निर्णय

८०/८१ 03/31/2024 - 13:03 PDF icon २०८०।१०।२५ गाउँसभा निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १०

८०/८१ 03/31/2024 - 12:38

कार्यपालिका बैठक नं. ९

८०/८१ 03/31/2024 - 12:35 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं.९.pdf

कार्यपालिका बैठक नं.८

८०/८१ 03/10/2024 - 10:44 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं.८.pdf

कार्यपालिका बैठक नं.७

८०/८१ 02/20/2024 - 13:23 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ७.pdf

कार्यपालिका बैठक नं.६

८०/८१ 02/08/2024 - 10:20 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ६.pdf

Pages