FAQs Complain Problems

समचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका निर्णय नं. १०

७९-८० 05/16/2023 - 16:08 PDF icon कार्यपालिका वैठक नं. १०.pdf

कार्यपालिका निर्णय नं. ९

७९-८० 04/24/2023 - 12:21 PDF icon कार्यपालिका निर्णय नं. ९.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ८

७९-८० 04/07/2023 - 12:23 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ८.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ७

७९-८० 04/07/2023 - 12:13 PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या ७.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ७

७९-८० 03/19/2023 - 18:47 PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या ७.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ६

७९-८० 02/17/2023 - 13:37 PDF icon कार्यपालिका बैठक ६.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ५

७९-८० 01/24/2023 - 15:30 PDF icon कार्यपालिका बैठक ५.pdf

कार्यपालिका बैठक नं.४

७९-८० 12/16/2022 - 14:28 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं.४.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ३

७९-८० 10/16/2022 - 13:35 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं.३.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. २

७९-८० 09/05/2022 - 12:52 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. २.pdf

Pages