FAQs Complain Problems

समचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विजयनगर गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४ ७५/७६ 09/18/2018 - 14:35 PDF icon विजयनगर गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
विजयनगर गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७५/७६ 09/18/2018 - 14:31 PDF icon विजयनगर गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
विजयनगर गाउँपालिकाका पदधिकारीहरुको आचारसहिता २०७४ ७५/७६ 09/18/2018 - 14:20 PDF icon विजयनगर गाउँपालिकाका पदधिकारीहरुको आचारसहिता २०७४.pdf
विजयनगर गाउँपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 09/18/2018 - 14:19 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
न्यायिक समिति कार्यबिेधि ७५/७६ 09/18/2018 - 14:00 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि.pdf
गाउँ सभा कार्य सञ्चालन नियमावलि २०७४ ७५/७६ 09/18/2018 - 13:59 PDF icon गाउँ सभा कार्य सञ्चालन नियमावलि २०७४.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 09/18/2018 - 13:58 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 09/18/2018 - 13:54 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
बजार अनुगमन प्रस्तावना निर्देशिका ७५/७६ 09/02/2018 - 14:46 PDF icon बजार अनुगमन प्रस्तावना.pdf
आ. व. २०७५/०७६ को आर्थिक ऐन ७५/७६ 08/21/2018 - 11:06 PDF icon final Arthik Ayan.pdf

Pages