FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
शोभाराम रिजाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा srrijal78@gmail.com 9857014869
विमला चौधरी वरिष्ठ कविराज निरिक्षक आयुर्वेद शाखा bijaynagar.ayurbeda@gmail.com 9847123284
राम सुन्दर माली कृषि विकास अधिकृत कृषि विकास शाखा bijaynagar.agriculture@gmail.com 9857055975
बासूदेव जमरकटेल अधिकृत छैठौं भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान ईकाइ jamarkattel456@gmail.com 9857050096
हिमलाल पौडेल सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा suchanaadhikari@bijaynagarmun.gov.np 9844778433
हिमकान्त आचार्य लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ac.bijaynagarmun@gmail.com 9866577221
नविन डुम्रे इन्जिनियर भौतिक पूर्वधार विकास शाखा er.bijaynagarmun@gmail.com 9857072737
यज्ञ प्रसाद अधिकारी हे.ई. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा bijayanagarhealth@gmail.com 9847035901
हरिहर वेल्वासे शिक्षा अधिकृत शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा belbase.hari123@gmail.com 9867351303
इन्द्र प्रसाद भण्डारी हे.ई. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा bijayanagarhealth@gmail.com 9857055110
लक्ष्मण घिमिरे सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito@bijaynagarmun.gov.np 9843611665
बोधराज भुसाल सहायक पाँचाै योजना शाखा bhusal.anil941@gmail.com 9847061941
श्याम पुन रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र bijaynagar.pmep@gmail.com 9847272959
प्रहलाद ठाकुर पशु बिकास अधिकृत पशु सेवा शाखा bijaynagar.livestock@gmail.com 9840043410
राजेन्द्र प्रसाद मौर्य सव इन्जिनियर ४ नं. वडा कार्यालय प्राविधिक bijaynagar.mun4@gmail.com 9857056236
प्रभु नाथ यादव कृषि प्रविधिक कृषि विकास शाखा bijaynagar.agriculture@gmail.com 9847926948
हेमन्त कुमार चौधरी सव इन्जिनियर भौतिक पूर्वधार विकास शाखा hemantanjuli850@gmail.com 9867229850
नारायण प्रसाद उपाध्याय एम.आई.एस अपरेटर सेवा इकाई narayanaryal2048@gmail.com 9847548936
राजन चौधरी प्राविधिक सहायक रोजगार सेवा केन्द्र 9815400198
सुस्मा पौडेल सहायक पाँचाै शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा poudelsusma16@gmail.com 9862237825
अनिल सापकोटा उद्यम विकास सहजकर्ता राजश्व शाखा तथा उद्यम विकास शाखा sapkotaanil0416@gmail.com 9844704330
बाल बहादुर थापा क्षेत्री सहायक चाैथाे १ र २ वडा सचिव तथा भण्डार शाखा 9857055109
बिमल पोख्रेल सहायक चाैथाे ३ र ७ वडा सचिब bimal.pokhrel665@gmail.com 9847822665
प्रदीप अधिकारी सहायक चाैथाे ४ र ६ वडा सचिब pradeepadhikari295@gmail.com 9847325256
तुलसी गौतम सहायक चाैथाे ५ वडा सचिव तथा प्रशासन शाखा gautamtulsee47@gmail.com, bijaynagar.mun5@gmail.com 9843596644
किरन तामाङ अ.सव इन्जिनियर ६ नं. वडा प्राविधिक tamangkiran161@gmail.com 9867102181
यमकला रेश्मी स.म.वि.निरिक्षक महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा bijaynagar.wcsc@gmail.com 9869850569
रवि प्रताप यादव स कम्प्यूटर अपरेटर भण्डार शाखा challenger.ravi@gmail.com 9847480777
देवकी चौधरी स कम्प्यूटर अपरेटर ४ नं. वडा कार्यालय bijaynagar.mun4@gmail.com 9800717857
जानकी चौधरी ना प्रा स पशु सेवा शाखा ९८०७५८५४३६
राजु कुर्मी ना प्रा स कृषि विकास शाखा bijayngar.agriculture@gmail.com 9812989345
कृष्ण कुमार चौधरी अ.सव इन्जिनियर ३ नं. वडा कार्यालय प्राविधिक 9867374511
अर्जुन कुमार बेल्बासे वास संयोजक खानेपानी तथा सरसफाइ शाखा 9857051558
शिव बहादुर बढई अ.सव इन्जिनियर वडा कार्यालय प्राविधिक 9815498626
राम सेवक चमार अ.सव इन्जिनियर वडा कार्यालय प्राविधिक 9819409744

Pages