FAQs Complain Problems

समचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

06/NCB/WORKS/BRM/2079-80 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 12/29/2022 - 13:23

02/NCB/WORKS/BRM/2079-80को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 12/22/2022 - 15:06

03/NCB/WORKS/BRM/2079-80को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 12/22/2022 - 15:02

04/NCB/WORKS/BRM/2079-80को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 12/22/2022 - 14:54

05/NCB/WORKS/BRM/2079-80को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 12/22/2022 - 14:49

07/NCB/WORKS/BRM/2079-80को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 12/22/2022 - 14:42

08/NCB/WORKS/BRM/2079-80को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 12/22/2022 - 14:36

दुंगा,गिट्टी,बालुवा,दहत्तर-बहत्तर आदी बिक्री कर संकलन गर्न बिधुतिय बाेलित्रपत्र आवहानकाे सूचना ।

७९-८० 12/19/2022 - 14:39

Invitation for Online Bids

७९-८० 11/16/2022 - 18:02

invitation for Online Bids

७९-८० 11/07/2022 - 18:27

Pages