FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date

Invitation for Online Bids- Purchase and supply of medicine and surgical.

Sunday, September 25, 2022 - 08:13

ल्याव असिस्टेन्ट पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, September 21, 2022 - 17:28

अ.न.मी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, September 21, 2022 - 17:26

अ.हे.व. , अ.न.मी. , ल्याव असिस्टेन्ट र कार्यालय सहयोगी पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रम (Short List) प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

Wednesday, September 14, 2022 - 16:48

प्राथमिक तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, September 11, 2022 - 14:27

सौर्य उर्जा शाखा अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना ।

Friday, September 9, 2022 - 11:12

प्रथमिक तहको सामान्य परीक्षा नतिजा ।

Wednesday, September 7, 2022 - 14:13

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, September 7, 2022 - 12:03

आ.व. २०७९/८० मा वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र मार्फत् कार्यान्वयन हुने जैविक उर्जा प्रणालीहरु सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि माग संकलन सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, September 6, 2022 - 11:35

सेवा करारमा पदपूर्ती गर्न सम्बन्धी सूचना ।

Monday, September 5, 2022 - 17:15

Pages