FAQs Complain Problems

समचार

सूचना तथा समाचार

Post date

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, January 19, 2023 - 19:28

दोस्रो पटक प्रकाशित दुंगा,गिट्टी,बालुवा,दहत्तर-बहत्तर आदी बिक्री कर संकलन गर्न बिधुतिय बाेलित्रपत्र आवहानकाे सूचना ।

Thursday, January 19, 2023 - 14:06

अ.न.मी र अ.हे.व.पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको (Short List) प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

Thursday, January 12, 2023 - 12:52

दोस्रो गाउँसभाको दोस्रो अधिवेशन हिउँदे अधिवेशन सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, January 10, 2023 - 14:12

सेवा करार पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, January 5, 2023 - 14:18

सूचना/विज्ञापन आदिको भुक्तानी सम्बन्धमा ।

Thursday, January 5, 2023 - 14:15

नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननु ,संकलन तथा निकासी नगर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, December 14, 2022 - 14:07

सेवा करारमा पदपूर्ती गर्न सम्बन्धी सूचना ।

Monday, December 5, 2022 - 15:50

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, November 22, 2022 - 15:40

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुद्धरा मोही लागेको जग्गा र जग्गावाला विच वाँडफाँड हुने सम्बन्धी जानकारी ।

Sunday, November 13, 2022 - 13:43

Pages