FAQs Complain Problems

समचार

सूचना तथा समाचार

Post date

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।

Thursday, March 2, 2023 - 20:58

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, March 1, 2023 - 16:57

जानकारी सम्बन्धमा ।

Wednesday, February 8, 2023 - 14:28

उद्यम विकास सहजकर्ता ( तह चौथो ) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, February 8, 2023 - 13:21

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा खर्च विवरण समयमा पेश नगरि जरिवाना तोकिएका उम्मेदवारहरुले मिति २०७९ माघ २४ गते भित्र जरिवाना मिनाहाका लागि एकमुष्ठ निवेदन पठाइने हुँदा गाउँपालिकामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ।

Sunday, February 5, 2023 - 16:16

माछा व्यवसायिक कृषकलाई माछा भूरा तथा चुना खरिद सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, February 5, 2023 - 15:34

उद्यम विकास सहजकर्ता पदको परिक्षा मिति र समय परिर्वतन सम्बन्धी सूचना ।

Monday, January 30, 2023 - 17:06

आ.व. २०८०/०८१ का लागि बेरोजगार व्यक्ती सूचीकरण सम्बन्धी सूचना

Friday, January 27, 2023 - 14:45

उद्यम विकास सहजकर्ता ( तह चौथो ) पदको प्रारम्भिक योग्यता सुची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, January 26, 2023 - 13:14

अपाङ्गता परिचय-पत्र वितरण सम्बन्धि जरुरी सूचना ।

Wednesday, January 25, 2023 - 15:23

Pages