FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date

प्रथमिक तहको सामान्य परीक्षा नतिजा ।

Wednesday, September 7, 2022 - 14:13

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, September 7, 2022 - 12:03

आ.व. २०७९/८० मा वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र मार्फत् कार्यान्वयन हुने जैविक उर्जा प्रणालीहरु सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि माग संकलन सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, September 6, 2022 - 11:35

सेवा करारमा पदपूर्ती गर्न सम्बन्धी सूचना ।

Monday, September 5, 2022 - 17:15

रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, September 1, 2022 - 17:34

स्वयमसेवक गर्न चाहने युवाहरूकाे लागि सूचना ।

Monday, August 29, 2022 - 16:30

प्राथमिक तहको परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना ।

Monday, August 29, 2022 - 16:29

सेवा करारमा लिने सम्बन्धमा सूचना ।

Monday, August 29, 2022 - 16:27

सेवा करारमा पदपूर्ती गर्न सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, August 28, 2022 - 16:41

कम्प्यूटर प्रयोगात्मक परीक्षाको पुनः परिक्षा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, August 26, 2022 - 17:03

Pages