FAQs Complain Problems

समचार

सूचना तथा समाचार

Post date

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, November 22, 2022 - 15:40

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुद्धरा मोही लागेको जग्गा र जग्गावाला विच वाँडफाँड हुने सम्बन्धी जानकारी ।

Sunday, November 13, 2022 - 13:43

सार्वजनिक बिदा दिइएको सम्वन्धी सूचना ।

Monday, November 7, 2022 - 11:59

सर्वजनिक सूचना

Tuesday, October 18, 2022 - 17:44

निवार्चन खर्च विवरण पेश नगरेका उम्मेदवारको जरिवाना सहितको विवरण प्रकाशन ।

Tuesday, September 27, 2022 - 19:33

Invitation for Online Bids- Purchase and supply of medicine and surgical.

Sunday, September 25, 2022 - 08:13

ल्याव असिस्टेन्ट पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, September 21, 2022 - 17:28

अ.न.मी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, September 21, 2022 - 17:26

अ.हे.व. , अ.न.मी. , ल्याव असिस्टेन्ट र कार्यालय सहयोगी पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रम (Short List) प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

Wednesday, September 14, 2022 - 16:48

प्राथमिक तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, September 11, 2022 - 14:27

Pages