FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा खर्च विवरण समयमा पेश नगरि जरिवाना तोकिएका उम्मेदवारहरुले मिति २०७९ माघ २४ गते भित्र जरिवाना मिनाहाका लागि एकमुष्ठ निवेदन पठाइने हुँदा गाउँपालिकामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ।

Sunday, February 5, 2023 - 16:16

माछा व्यवसायिक कृषकलाई माछा भूरा तथा चुना खरिद सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, February 5, 2023 - 15:34

उद्यम विकास सहजकर्ता पदको परिक्षा मिति र समय परिर्वतन सम्बन्धी सूचना ।

Monday, January 30, 2023 - 17:06

आ.व. २०८०/०८१ का लागि बेरोजगार व्यक्ती सूचीकरण सम्बन्धी सूचना

Friday, January 27, 2023 - 14:45

उद्यम विकास सहजकर्ता ( तह चौथो ) पदको प्रारम्भिक योग्यता सुची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, January 26, 2023 - 13:14

अपाङ्गता परिचय-पत्र वितरण सम्बन्धि जरुरी सूचना ।

Wednesday, January 25, 2023 - 15:23

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर तथा लगत प्रविष्टिकर्ता अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, January 24, 2023 - 15:27

कम्प्यूटर सीप परिक्षण नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, January 19, 2023 - 19:31

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, January 19, 2023 - 19:28

दोस्रो पटक प्रकाशित दुंगा,गिट्टी,बालुवा,दहत्तर-बहत्तर आदी बिक्री कर संकलन गर्न बिधुतिय बाेलित्रपत्र आवहानकाे सूचना ।

Thursday, January 19, 2023 - 14:06

Pages