FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date

विज्ञापन सच्चाईएको सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, December 17, 2023 - 15:21

सेवा करारमा पदपुर्ती गर्न सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, December 10, 2023 - 13:47

Invitation for Online Bids

Sunday, November 5, 2023 - 13:41

सम्पर्कमा आउने सम्बन्धमा ।

Monday, October 2, 2023 - 12:31

संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

Sunday, September 17, 2023 - 16:36

सेवा करारमा पदपूर्ती गर्न सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, September 13, 2023 - 16:05

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

Monday, September 4, 2023 - 12:51

सामुदायिक तथा धार्मिक विद्यालयको आ.व. २०७९।०८० को आर्थिक कारोबार लेखा परिक्षणको लागी आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, August 29, 2023 - 12:41

अपाङ्गता परिचय-पत्र वितरण सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

Thursday, August 24, 2023 - 16:50

रसायिनक मल डि.ए.पी. र यूरिया विक्री वितरण हुने सूचना ।

Friday, August 4, 2023 - 13:56

Pages