FAQs Complain Problems

समचार

COVID-19 Positive भई संक्रमण भएका बिरामीलाई इम्युनिटी पावर बढाउन गणेशपुर आयुर्वेद औषधालयद्धारा नि-शुल्क औषधीहरु वितरण गरिरहेको हुदा आवश्यक हुनेले यस विजयनगर गाउँपालिकाको आर्युर्वेद शाखाबाट लाभ लिनु हुन सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

आर्थिक वर्ष: