FAQs Complain Problems

समचार

विधुत विकास विभागद्धारा प्रस्तावित "नौमुरे बहुउद्देश्यी आयोजना" प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट आव्हान गरिएको सर्वजनिक सूचना ।

आर्थिक वर्ष: