FAQs Complain Problems

समचार

सूचना तथा समाचार

Post date

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना

Tuesday, March 2, 2021 - 12:36

काठ/दाउरा बोलपत्रद्धारा लिलाम बिक्रीको सूचना ।

Sunday, February 28, 2021 - 14:37

सच्याइएको सम्बन्धि सूचना ।

Sunday, February 28, 2021 - 14:35

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना ।

Friday, February 26, 2021 - 15:25

कोभिड बिशेष कृषि कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

Tuesday, February 9, 2021 - 15:44

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम माँग सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, February 9, 2021 - 15:42

नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना !!!

Sunday, January 31, 2021 - 15:21

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची (Short List) प्रकाशन सम्वन्धि सूचना !!!

Wednesday, January 27, 2021 - 16:36

लधु,घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र त्रिपुरेश्वरद्धारा तालिम सम्बन्धी सूचना ।

Friday, January 22, 2021 - 16:28

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची (Short List) प्रकाशन सम्वन्धि सूचना !!!

Wednesday, January 20, 2021 - 17:48

Pages